Deze website maakt gebruik van cookies.Sluiten
DOE DE TEST

OVERveiligheid

Preventie loont!

Uitzendkrachten die goed zijn voor-gelicht en ingewerkt kunnen onveilige situaties op het werk beter overzien. Dit stimuleert veilig gedrag op de werk-vloer, draagt bij aan meer productiviteit en helpt de kans op ongevallen verminderen.

Deze test laat concrete voorbeelden van werksituaties zien in vijf verschillende sectoren: bouw, horeca, industrie, land- en tuinbouw en transport & logistiek. Het is een eenvoudige en beeldende manier om uitzendkrachten te wijzen op risico's op hun specifieke vakgebied. Het zet aan tot nadenken over de (on)veiligheid van verschillende prak-tijksituaties en vergroot zo de bewustwording. Zo gaan ze goed voorbereid aan het werk. Preventie loont!

TIPSvoor de uitzendkracht

Hoe werk jij veilig?

Steeds als je aan de slag gaat op een nieuwe werkplek, moet er aandacht zijn voor jouw veiligheid. Het uitzendbureau en jouw contactpersoon op de werkplek zullen je hierover voorlichten. Maar veilig werken heb je ook zelf in de hand!

Stel jezelf voordat je aan de slag gaat, steeds deze vragen:

  • Weet ik wat de risico's van het werk zijn?
  • Heb ik voldoende uitleg gekregen over het gebruik van machines of apparaten?
  • Heb ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig en van wie krijg ik die?
  • Wie werkt me in en bij wie kan ik terecht met vragen?

Krijg je op je werkplek niet alle antwoorden, vraag het dan aan je intercedent! Meer informatie en tips over veilig werken vind je hier.

Test hoe bewust jij kijkt naar de risico's op je werk!

TIPSvoor de intercedent

Veiligheid voor alles

Als intercedent heb je de taak om uitzendkrachten goed en veilig aan het werk te helpen en vooraf in te lichten over de risico's op de werkvloer. De inlener moet hierover duidelijkheid verschaffen. Een paar cruciale punten om te checken bij de inlener:

  • Wat zijn de risico's op de werkvloer en hoe wordt de uitzendkracht daarover voorgelicht?
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) heeft de uitzendkracht nodig en wie verstrekt die?
  • Wie werkt de uitzendkracht in en bij wie kan hij terecht met vragen?
  • Heeft de inlener deze informatie niet paraat? Gebruik dan de arbochecklists.

Meer algemene informatie en tips vind je hier.

Veilig werken simuleren? Laat uitzendkrachten met deze test ontdekken waar het gevaar schuilt.